Vogue Nippon Supplement

Vogue Nippon Supplement

Vogue Nippon February 2010: Raquel Zimmerman, Natasha Poly, Sasha Pivovarova, Natalia Vodianova, Snejana Onopka, Tanya Dziahileva, Vlada Roslyakova, Magdalena Frackowiak, Agyness Deyn, Iris Strubegger, Anna Gushina…

Posted by modevogue on 2009-twelve-26 08:fifty nine:29

Tagged: , vogue nippon supplement , backstage

Leave a Reply